De voordelen van een kortlopend contract voor je personeel

Een kortlopend contract kan om verschillende redenen handig zijn voor jou als personeel. Zo is het voordelig als je bijvoorbeeld voor een tijdelijke periode werk zoekt of je nieuwe baan eerst af wil tasten voordat je een vast contract neemt.

Wat is een kortlopend contract?

Een kortlopend contract is een arbeidscontract dat voor een korte periode geldig is. Dit is niet hetzelfde als een nul-urencontract of een oproepovereenkomst. Een kortlopend contract houdt in dat de werkrelatie eindig is. 

Geen mogelijkheid tot tussentijdse opzegging 

Anders dan bij een vast contract geldt er voor een contract voor een korte periode dat een werkgever jou als werknemer niet zomaar mag ontslaan. Dit mag alleen tijdens de proefperiode. Na de proefperiode mag alleen een kantonrechter toestemming geven aan de werkgever om het contract te verbreken. Ook als er sprake is van wederzijdse toestemming mag het tussentijdse contract verbroken worden. 

Mogelijkheid tot verlenging

Bij een tussentijds contract is er, anders dan bij een vast contract, meermaals de mogelijkheid tot verlenging. Binnen twee jaar tijd is het mogelijk om maximaal twee keer het contract te verlengen. Daarna mag een tijdelijk contract van twee jaar nog verlengd worden met maximaal twee maanden. In totaal zijn er dan dus drie verlengingen mogelijk. Daarna geldt het dat jij als medewerker recht hebt op een vast contract.

Een kortlopend contract als verlengde proefperiode 

Je zou een kortlopend contract kunnen zien als een verlengde proeftijd. Deze tijd kun je gebruiken om als werknemer te bepalen of de baan iets voor jou is. Zo kan je het misschien wat tijd willen geven om te kijken of je een prettig gevoel hebt bij de arbeidsrelatie op de werkvloer met je werkgever, of je een klik voelt met collega’s en te bepalen dat dit het werk is dat bij jou past. 

Baan voor kortere periodes

Het voordeel van een kortlopend contract is dat het geldig is voor een kortere periode. Je zou deze baan kunnen combineren met een andere bezigheid of ander werk. Zo kun je bijvoorbeeld voor de zomerperiode een baan zoeken als je de rest van het jaar studeert. Ook kan dit een gunstige uitkomst zijn voor de duur van een enkel project waaraan je wil werken bij een bedrijf. Zodra het project voorbij is, zit je dan niet meer vast aan deze baan. 

Al met al zijn er verschillende voordelen te noemen van een kortlopend contract. Zo biedt het een uitkomst bij het aftasten van een baan als verlengde proeftijd of kan het een gunstige uitkomst zijn bij een baan voor een kortere periode, zoals seizoenswerk of resterend voor de duur van een project. Daarnaast geldt het dat jij als werknemer na de proefperiode niet tussentijds ontslagen kan worden en is het binnen enkele jaren meerdere keren mogelijk om het contract te verlengen voor je een vast contract krijgt. Deze aspecten maken een tijdelijk contract een goede optie om in overweging te nemen.