DNB waarchuwt voor cryptodienst Binance

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt voor crypto currencyexchange Binance. Deze zou zonder de wettelijk verplichte registratie bij DNB cryptodiensten in Nederland aanbieden.

Er wordt dus niet voldaan an de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en: (1) diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta,
en (2) bewaarportemonnees aanbiedt.

Klanten lopen daardoor een verhoogd risico om betrokken te raken met witwaspraktijken en het meehelpen aan het terrorismefinanciering.