Wat betekent eigenlijk koopkracht en hoe wordt dit berekend. Dat is gemakkelijk uit te leggen. De koopkracht is afhankelijk van geinde belastingen en je inkomen. De inflatie speelt ook een grote rol. Hierop wordt de koopkracht berekend en zo weet men wat een gemiddeld huishouden kan kopen.

Wat is de koopkracht?

De koopkracht bepaalt de omvang van wat je kunt besteden. De koopkracht bepaalt de welvaart van iemand. Er wordt met de koopkracht aangegeven hoeveel een huishouden gemiddeld zou kunnen kopen. De koopkracht wordt berekend per huishouden die verdeeld zijn in groepen. Denk bijvoorbeeld aan de gepensioneerden, de werkenden, de minima of de alleenstaanden.

Je koopkracht is verbonden met je besteedbare inkomen van je huishouden. Als je inkomen zou stijgen en de prijzen blijven gelijk dan betekend dit dat de koopkracht van je inkomen stijgt. Als consument kun je met je inkomen meer producten kopen. Zou je inkomen minder stijgen dan heb je een inflatie en dat betekent dat je koopkracht daalt. De koopkracht is je reële inkomen.

Is koopkracht belangrijk?

De koopkracht is belangrijk want zal je alles vertellen over je economische omstandigheden. Wanneer je een tijd geen loonsverhoging hebt gehad kan het zijn dat je door inflatie minder kunt uitgeven. Je kunt met hetzelfde loon minder spullen kopen. Je gaat er op achteruit. Heb je wel een loonsverhoging gehad zou je in principe meer kunnen uitgeven.

Echter kan het zijn dat de spullen die je koopt duurder zijn geworden. Dat houdt in wanneer die stijging net zoveel is als de loonstijging dan blijft je koopkracht gelijk. Je kunt alleen meer uitgeven aan spullen als je loon stijgt en de prijzen van de producten gelijk blijven want dan pas heb je een echt stijging van je inkomen.

Huishoudens met weinig koopkracht

De huishoudens met een minima inkomen hebben niet veel om te besteden. Als je een laag inkomen hebt dan heb je weinig koopkracht. Voor de minima huishoudens zijn er eventueel toeslagen etc zodat deze meer koopkracht hebben en hun rekeningen kunnen betalen. Dat wordt ook berekend.

Het berekenen van de koopkracht

Als je een koopkracht berekend gebeurd dat met indexcijfers. Je reële inkomen wordt berekend door middel van je indexcijfer voor het nominale inkomen dat weer gedeeld wordt met het indexcijfer van de prijsstijgingen en prijsdalingen. Je oude inkomen wordt gedeeld met het nieuwe inkomen. De indexcijfers berekenen het dan door het dan te vermenigvuldigen met 100. Dat gebeurt ook met verschillende prijzen.

Voorbeeld: 

Indexcijfer nominaal inkomen-indexcijfer – prijs x 100 = de reële koopkracht.

De berekeningen zijn altijd gemiddelde cijfers.  Het kan verschillen door belastingen of toeslagen waardoor het niet precies kan zijn en daarom het gemiddelde berekeningen zijn.

De berekening gebeurd op basis van:

  • Je gemiddelde inkomen
  • De waardevermindering van geld (inflatie)
  • De gemiddelde lasten die je hebt zoals belastingen

Wat houdt inflatie in?

Er wordt gesproken van inflatie als er sprake is van een stijging van prijzen van goederen en diensten. Het geld wordt minder waard en je kunt minder kopen.

Door FNG eu