Nieuw personeel nodig, tijdelijk of vast contract geven?

Een nieuwe werknemer begint meestal met een tijdelijk contract. Een werkgever mag een tijdelijk contract drie keer verlengen. Een tijdelijk contract mag niet tussentijds worden opgezegd door werkgevers en werknemers. Heb je een vast contract of kiest een werkgever voor een vast contract dan loopt die door tot een van de partijen deze wil beëindigen.

Wat houdt een tijdelijk contract in?

Als iemand begint in een bedrijf krijgt die meestal een tijdelijk contract aangeboden. Je krijgt dan een contract voor een bepaalde tijd. Het tijdelijk contract kan maanden duren of jaarlijks. Dat ligt aan de werkgever. Een werkgever kan jouw drie tijdelijke contracten geven.

Na die drie jaar moet een werkgever jou een vast contract geven. Werk je via een uitzendbureau dan ligt het anders. Een uitzendbureau kan je meerdere tijdelijke contracten geven voor bepaalde tijd. Als je een tijdelijk contract hebt kan een werkgever gemakkelijk na beëindiging van het contract je ontslaan als die het wil. Een werkgever is niet verplicht het te verlengen.

Een tijdelijk contract levert soms voor werknemers stress op omdat deze dan geen zekerheid hebben of het contract verlengd wordt of niet. Als werknemers een tijdelijk contract hebben kunnen ze vaak weinig plannen met betrekking tot leningen, bijvoorbeeld voor een huis. Een werknemers droom is altijd toch het vaste contract voor zijn toekomst.

Wat houdt een vast contract in?

Veel werknemers dromen van een vast contract. Dat komt omdat een werknemer dan meer zekerheid heeft ook wat zijn toekomst inhoudt. Een vast contract is voor onbepaalde tijd. Het vast contract kan alleen worden beëindigd wanneer je zelf ontslag gaat nemen of als de werkgever je contract wil beëindigen. Als je werkt via een werkgever moet deze je een vast contract aanbieden wanneer je drie tijdelijke contracten hebt gehad.

Het beëindigen gaat niet zomaar, er zijn regels aan verbonden. Dat geld voor beiden partijen. Jij mag niet gewoon zeggen ik neem ontslag. Er is een opzegtermijn waar een werknemer zich aan moet houden. Een werkgever mag je ook niet gewoon ontslaan daar zijn ook regels voor. Een ontslag kan alleen met beiden handtekeningen.

De voordelen van een vast contract?

Als iemand een vast contract heeft levert dat hem voordelen op. Hij heeft meer zekerheid van zijn baan. Een werknemer met een vast contract kan gemakkelijker een huis kopen omdat die een lening sneller krijgt. Dat kan voor alle belangrijke zaken zijn. Een lening aanvragen gaat met een vast contract gemakkelijker.

De arbeidsvoorwaarden voor tijdelijk en vast contract

Heb je een tijdelijk contract dan heb je dezelfde arbeidsvoorwaarden als iemand met een vast contract. Als je een tijdelijk contract hebt moet een werkgever altijd zijn personeel op de hoogte houden van eventuele vacatures die helpen naar een vast contract.

De voordelen van een tijdelijk contract

Je bepaalt zelf het uurtarief als werkgever. Als werkgever kun je zien of het personeel dat je aanneemt past in het bedrijf. Werkt je personeel slecht dan is een tijdelijk contract zeer snel beëindigd.