Waarom is het slim algemene voorwaarden op te stellen?

Het is niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen, maar het wordt wel aangeraden. In de algemene voorwaarden staan de rechten en plichten van de koper maar ook van de verkoper. Als je begint met ondernemen stel je deze regels op en zorg je dat de klant hiervan op de hoogte is. Je kunt je algemene voorwaarden deponeren bij de kamer van koophandel of de rechtbank. Dit is niet noodzakelijk.

Wat staat er in de algemene voorwaarden

Het is van beland dat je algemene voorwaarden naadloos aansluiten op je manier van ondernemen. Je bedrijfsvoering, je producten en je handelwijze spelen allemaal mee.

Het algemene gedeelte van de overeenkomst leg je vast in je algemene voorwaarden. De leveringsvoorwaarden, de aansprakelijkheid, betalingstermijn, de garantie en bijvoorbeeld het recht op herstel vermeld je in de algemene voorwaarden. Het zijn de kleine lettertjes van je onderneming.

Door het opstellen van algemene voorwaarden kun je het risico van ondernemen verkleinen. De betalingstermijn is wettelijk bijvoorbeeld 30 dagen. Wil je een betalingstermijn van 20 dagen dan kun je dit vastleggen in je voorwaarden. Zeker als kleine ondernemer is het fijn als je facturen op tijd betaald worden.

In de wet is niks geregeld over eigendomsvoorbehoud. Dit houdt in dat het geleverde artikel jouw eigendom blijft totdat de gehele betaling is voldaan. Het is belangrijk om dit in je algemene voorwaarden op te nemen als je hier mee te maken kunt krijgen.

Je kunt ook in je algemene voorwaarden opnemen dat de klant verplicht is een aanbetaling te doen of hoe de garantie geregeld is bij een defect product.

Algemene voorwaarden aan de klant overhandigen

De algemene voorwaarden alleen deponeren bij de kamer van koophandel of rechtbank is niet voldoende. Je bent verplicht om iedere klant een exemplaar te overhandigen. Werk je met offertes dan is het gebruikelijk dat je een exemplaar toevoegt. Het is ook mogelijk om op de achterkant van je factuur de algemene voorwaarden af te drukken. Werk je met website dan kun je deze zo inrichten dat de klant het bestelproces alleen kan afronden, door aan te vinken dat ze de algemene voorwaarden hebben gelezen.

Algemene voorwaarden zijn belangrijk

Mocht je een conflict hebben met een klant voorkomt dit een hoop ergernis en ellende. Heb je geen algemene voorwaarden opgesteld dan kun je dit duur komen te staan. Heb je geen algemene voorwaarden of staat er niks over het conflict vermeld in je algemene voorwaarden dan gelden de wettelijke bepalingen. Deze wettelijke bepalingen vallen vaak onder regelend recht.

Regelend recht betekend dat je ervan af kunt wijken. Je kunt in je algemene voorwaarden dus in je voordeel afwijken van de wet. Wanneer je afwijkt van de wet moet dit wel redelijk zijn.

Het scheelt je een hoop tijd door het opstellen van algemene voorwaarden. Je hoeft dan niet bij iedere overeenkomst eerst te onderhandelen over de voorwaarden. Je overhandigt je algehele voorwaarden zodat de andere partij weet wat zijn rechten en plichten zijn. Op het moment dat er iets verkeerd gaat, kun je terugvallen op de algemene voorwaarden.